Thứ 5 Ngày 21/05/2020

Đảng bộ phường Thanh Tuyền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 16 và 17/5/2020, Đảng bộ phường Thanh Tuyền long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 2 ngày 16 và 17/5/2020, Đảng bộ phường Thanh Tuyền long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; các đ/c trong Thường trực Thành ủy,  Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thành ủy, lãnh đạo văn phòng thành ủy, các đ/c trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội TP; đại diện lãnh đạo Huyện Thanh Liêm cùng 175 Đảng viên tiêu biểu đại diện cho 264 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thanh Tuyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xem. Song với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vươn lên phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn đa dạng, phong phú. Sản xuất CN, TTCN được chú trọng phát triển và mở rộng, giá trị sản xuất đạt gần 78 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là các công trình nâng cấp các tuyến đường, tuyến ngõ, trường học, nhà văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng… Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo được triển khai tích cực, hiệu quả. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,42%, số hộ khá, giàu tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. ANCT, TTATXH được đảm bảo, Quốc phòng được giữ vững…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên, tổ chức bộ máy được kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được đổi mới, hàng năm có trên 90% đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết, nhất là Nghị quyết TW4, khóa 12 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Thanh Tuyền đề ra hai nhiệm vụ đột phá đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu; Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ, GPMB các dự án để phát triển đô thị và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách bình quân tăng từ 559 – 700 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm;tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,1%...

Về dự và phát biểu tại Đại hội, đ/c Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Thanh Tuyền đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới, đ/c yêu cầu: nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, củng cố và phát triển mạnh dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp; Củng cố quốc phòng địa phương, đảm bảo ANCT, TTATXH; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đ/c vào BCH Đảng bộ phường, giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025./.​

Thành ủy Phủ lý

 

 

Các tin khác