Thứ 6 Ngày 22/05/2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2020

Sáng 22/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 5, định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2020. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 22/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 5, định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2020. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Qua báo cáo đánh giá cho thấy: Tháng 5/2020 các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự trong tỉnh cũng như trong nước và thế giới; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Cụ thể: tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung thông tin về đại hội các đảng bộ cơ sở…; kịp thời triển khai việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội đại biểu lần thứ XX; công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp, ngành; kết quả, công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng.

Các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực phản ánh của các sự kiện chính trị quan trọng, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được quan tâm, đẩy mạnh trên các loại hình báo chí…

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh thông tin về một số vấn đề liên quan đến công tác tài nguyên môi trường mà các cơ quan báo chí quan tâm. Các cơ quan báo chí cũng thảo luận, trao đổi, đề xuất ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trong tháng 6 đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Tháng 6/2020 các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phối hợp thực hiện tốt nội dung định hướng tuyên truyền và quản lý báo chí. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Cùng đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên (đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện); công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; tuyên truyền về dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội…

Song song với đó, các cơ quan báo chí cần bám sát các thông tin của cơ quan báo chí Trung ương, chủ động có tin, bài phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin không chính xác gây hoang mang trong dư luận, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, tích cực tham gia các cuộc thi do Trung ương, địa phương phát động. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương khóa XII; kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và Hội Nhà báo; kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh… Tiếp tục tăng cường tin, bài khẳng định cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn, khẳng định chủ quyền, các lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông và các vùng biển khác…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác