Thứ 5 Ngày 28/05/2020

BTV Tỉnh ủy thông qua các nội dung về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 27/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về chương trình và Đề án nhân sự đại hội.

Chiều 27/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về chương trình và Đề án nhân sự đại hội.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh dự, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện một số ban, ngành của tỉnh cùng tập thể BTV ĐUQS tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 của ĐUQS tỉnh cho thấy: quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ĐUQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội. Đến nay, 39/39 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 11/11 Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ, LLVT tỉnh đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Đối với việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm và các văn kiện đại hội được thực hiện theo đúng đề cương hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự lần thứ XVI đã được tiếp thu, xin ý kiến của các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; ý kiến thảo luận của đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố, thị xã. Đặc biệt đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTV Đảng ủy Quân khu 3. Đến nay, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh đã được thông qua lần thứ 8, trước khi báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy.

Về dung lượng Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm 19 trang, đảm bảo phù hợp, đúng với quy định của Quân khu. Nội dung chính của báo cáo gồm 2 phần chính: đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025. ĐUQS tỉnh đã đánh giá khách quan, toàn diện trên 11 chỉ tiêu và 4 nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Về báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, ĐUQS tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các chỉ thị của cấp trên, đến nay ĐUQS tỉnh đã thực hiện xong quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ, BTV ĐUQS tỉnh, Phó Bí thư ĐUQS tỉnh. Các công tác khác như: tuyên truyền, bảo đảm phục vụ Đại hội...cũng đang được chuẩn bị tốt đảm bảo cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. 

Đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí với Dự thảo báo cáo Chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những bất cập, đồng thời đề nghị ĐUQS tỉnh làm rõ hơn các vấn đề về: bố cục, nội dung, kết quả của nhiệm kỳ trước; phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm sát, đúng, mang tính khái quát, sắc nét, phù hợp với tình hình thực tế địa phương cũng như công tác quân sự, quốc phòng; chú trọng công tác xây dựng đảng, công tác dân vận… Về chương trình hành động của ĐUQS tỉnh cần ngắn gọn, mang tính giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Quân sự tỉnh, trong đó có việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc và hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Dự thảo báo cáo Chính trị; chương trình hành động, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bố cục báo cáo chính trị đã bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu 3, tuy nhiên do đây là văn kiện trung tâm nên ĐUQS tỉnh cần tập trung xây dựng chặt chẽ, các nội dung trong báo cáo khá toàn diện, nhưng cần rõ hơn một số vấn đề: vai trò lãnh đạo tuyệt đối, mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chú trọng các hoạt động chỉ đạo, phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; công tác dân vận; xây dựng đơn vị vững mạnh; kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng và công tác chính quyền. 

Về phương hướng mục tiêu: cùng với bám sát yêu cầu của Trung ương, báo cáo cần thể hiện rõ đặc thù của tỉnh Hà Nam; bổ sung và làm rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp trong từng lĩnh vực; một số chỉ tiêu cụ thể cần mang tính trọng tâm; tiếp tục khẳng định, làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các tổ chức quần chúng... trong cơ quan quân sự.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về Chương trình và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác