Thứ 6 Ngày 29/05/2020

Đảng bộ thị trấn Kiện Khê tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ thị trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ cuối cùng các xã, thị trấn trong huyện tổ chức đại hội xong. Dự đại hội có các đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư huyện ủy; đ/c Trần Xuân Thành Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

Đảng bộ thị trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ cuối cùng các xã, thị trấn trong huyện tổ chức đại hội xong. Dự đại hội có các đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư huyện ủy; đ/c Trần Xuân Thành Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện. 

Toàn cảnh Đại hội

5 năm qua với sự đoàn kết của đảng bộ chính quyền và nhân dân Thị trấn Kiện Khê  đã hoàn thành và hoàn thành tốt 12/12 chỉ tiêu đại hội đã đề ra. Kinh tế hàng năm tăng trưởng khá, thu từ KT trên địa bàn tăng bình quân 15-17%/ năm. Với thế mạnh phát triển về CN - TTCN trong đó một số lĩnh vực chế biến mới là sản xuất cát nhân tạo,  ngành đúc bê tông, ngành cơ khí, sản xuất bánh đa nướng, ngành may mặc phát triển đã đưa thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 52,3 triệu đồng/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55%. Cùng với phát triển KT đảng bộ đã quân tâm đến công tác xây dựng đảng,  công tác giáo dục chính trị được trú trọng 100% các tổ chức MTTQ và các đoàn thể tổ chức xã hội được quán triệt đầy đủ các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước.  5 năm đảng bộ đã có 52 lượt tổ chức đoàn thể, 117 lượt cá nhân được ghi danh vào sổ vàng người tốt việc tốt. Đảng bộ đã kết nạp được 33 đảng viên mới. Hàng năm có từ 75-80% chi bộ HTTNV. Chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt nhiều thành tích. Đảng bộ đạt HTTNV. Đời sống của nhân dân được nâng cao, niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền ngày càng được củng cố. 

Phát huy những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảng bộ Thị Trấn Kiện Khê đã đề ra phương hướng mục tiêu các khâu đột phá và giải pháp thực hiện. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc khai thác tiềm năng thế mạnh của thị trấn về phát triển CN - TTCN, dịch vụ thương mại, phát triển KT gắn với giải quyết việc làm cho người lao động phấn đấu số lao động được giải quyết việc làm mới bình quân 170 người/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm giảm 0,3 đến 0,5%. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết thẳng thắn cởi mở Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX./

Minh Nguyệt

Các tin khác