Thứ 6 Ngày 05/06/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 4/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 184, duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 4/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 184, duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; BTV Huyện ủy Kim Bảng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện BTV Huyện ủy Kim Bảng trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI và dự thảo văn kiện trình đại hội. Theo đó, Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu bật những kết quả thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, khâu đột phá; nguyên nhân những hạn chế, yếu kém; bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Về chủ đề Đại hội, BTV Huyện ủy Kim Bảng xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển dịch vụ- du lịch, công nghiệp; phấn đấu huyện trở thành thị xã trước năm 2025”. 

Về 3 khâu đột phá, BTV Huyện ủy Kim bảng xác định: Tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển du lịch, dịch vụ gắn với mở rộng liên kết vùng; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị, tập trung vào các thị trấn, xã định hướng phát triển thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững và kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng, BTV Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nội dung một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 sát với thực tiễn địa phương, nhất là các khâu đột phá và giải pháp thực hiện; bổ sung phần trong phương hướng, nhiệm vụ một số nội dung: tăng cường công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lý quy hoạch, dành diện tích đất thuận lợi về giao thông để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị. Đồng thời, đề nghị BTV Huyện ủy Kim Bảng xem xét một số chỉ tiêu chủ yếu về nông nghiệp, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Huyện ủy Kim Bảng. Đồng chí nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục báo cáo chính trị cũng như chủ đề đại hội. Dự thảo báo cáo đánh giá tương đối đầy đủ, nêu rõ điểm nhấn, khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, cần bổ sung, làm rõ thêm kết quả công tác xây dựng đảng; xác định sâu sắc thêm nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cần xác định đầy đủ tiềm năng, lợi thế của địa phương cho nhiệm kỳ mới.

Về khâu đột phá, Đảng bộ huyện cần xác định tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí NTM gắn với đô thị hóa làm trọng tâm. Đối với những chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Kim Bảng bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh để xây dựng đảm bảo đúng, trúng, hiệu quả khi triển khai thực hiện; làm rõ nội dung chú trọng đẩy nhanh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là địa bàn thu hồi đất phục vụ các dự án. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Về chương trình hành động, cũng cần có nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo tính chiến đấu, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện, BTV Huyện ủy Kim Bảng cũng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Về thời gian, chương trình đại hội, BTV Tỉnh ủy thống nhất với dự kiến của BTV Huyện ủy Kim Bảng. 

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về chương trình và Đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác