Thứ 2 Ngày 08/06/2020

Huyện ủy Thanh Liêm đánh giá công tác tháng 5; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2020.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức đánh giá công tác tháng 5; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư huyện ủy ; đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã dự hội nghị.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức đánh giá công tác tháng 5; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư huyện ủy ; đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tháng 5, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, thị trấn và các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, trong tháng mở 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 52 đồng chí đảng viên mới. Công tác chính quyền đã chỉ đạo các địa phương trong huyện tập trung, chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa hoa màu, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm và công tác phòng chống dịch Covid-19 thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ đại hội các chi đảng bộ cơ sở, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng,  ANCT TTATXH được đảm bảo nhất là trong dịp kỷ niệm 30/4, 1/5, đời sống nhân dân ổn định.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ công tác tháng 6, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ như: hoàn thiện các văn kiện, đề án nhân sự và chương trình Đại Hội ĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXX; chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa 18; kiện toàn sắp xếp cán bộ sau đại hội theo quy định; Chỉ đạo các địa phương thu hoạch nhanh gọn lúa mùa giải phóng đất trồng cây vụ đông./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác