Thứ 2 Ngày 15/06/2020

Đại hội Chi bộ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 11-12/6/2020, Chi bộ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chúc mừng đại hội có đồng chí Phạm Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Ngày 11-12/6/2020, Chi bộ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chúc mừng đại hội có đồng chí Phạm Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra: Công tác giáo dục chính trị được đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chuyên đề được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, triển khai đảm bảo kế hoạch. Công tác lãnh đạo các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Qua đánh giá hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ luôn được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và ý thức trách nhiệm, tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); động viên cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu, hằng năm Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan…

Đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội

BCH Chi bộ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khóa VII

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác