Thứ 6 Ngày 26/06/2020

Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 25/6, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở.

Sáng 25/6, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại biểu trung ương dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Các đại biểu dự đại hội.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo chủ chốt huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) qua các thời kỳ, đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo… và 233 đại biểu đại diện cho 7.069 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam”, dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, BCH, BTV thị ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, BCH, BTV thị uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề ở những lĩnh vực mang tính đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, Thị ủy Duy Tiên đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng theo chuyên đề hằng năm. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đảm bảo tinh gọn và phù hợp. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ngày càng thực chất, khách quan. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng... và cải cách tư pháp được quan tâm. Hoạt động của HĐND, UBND có nhiều đổi mới. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Kinh tế của địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội. Chương trình phát triển đô thị vượt kế hoạch đề ra, năm 2019 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận thị xã Duy Tiên. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ nhiều dự án lớn. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống, thu nhập của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững. Năm 2020, có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 1,81%. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị xã Duy Tiên xác định phương hướng, mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục duy trì, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tai, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị- trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III. 

Với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, BCH Đảng bộ thị xã Duy Tiên cũng đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 112 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,83%/năm; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,83%/năm; Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 13%/năm; đến năm 2025 đạt 489,4 tỷ đồng; Giải quyết việc làm mới bình quân 4.380 lao động/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 60% so với năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 65% trở lên; có ít nhất 4 xã đạt NTM kiểu mẫu; các xã còn lại đạt từ 10/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu trở lên. Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên. Hằng năm kết nạp được 100 đảng viên mới... 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ thị xã cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế- xã hội; quốc phòng- an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; các chương trình, đề án giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, quân và dân thị xã trong 5 năm qua và khẳng định: Những kết quả đạt được của Đảng bộ thị xã đã góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đại biểu dự hội nghị quán triệt sâu sắc tư tưởng, định hướng và mục tiêu tổng quát của Trung ương trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những định hướng lớn của tỉnh trong Dự thảo Báo cáo Chính trị  trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của thị xã. Cụ thể: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, làm tốt công tác phát triển đảng; Đẩy mạnh thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt phải vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, nội chính và cải cách tư pháp. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng thị xã Duy Tiên “Xanh- Thông minh- Thân thiện- An toàn”; tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, duy trì và phát triển các làng nghề, làng có nghề gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao…; Tập trung giải phóng mặt bằng. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội tập trung nghiên cứu, nêu cao trách nhiệm, đóng góp ý kiến sát thực từ cơ sở vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Nhiệm vụ quyết định của đại hội là bầu BCH khóa mới, do vậy Đại hội quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nhân sự. Đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, nhân dân, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, sức quy tụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ tới. Những đồng chí được bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ thị xã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phải là những đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ và nhân dân thị xã Duy Tiên sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu biếu quyết thông qua biên bản bầu cử BCH Đảng bộ thị xã  Duy Tiên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị xã gồm 37 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư BCH Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác