Thứ 2 Ngày 06/07/2020

Thành phố Phủ Lý sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Chiều ngày 02/7/2020, Thành phố Phủ Lý sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Chiều ngày 02/7/2020, Thành phố Phủ Lý sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Về dự Hội nghị, đại biểu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Thuỷ - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ Thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

6 tháng đầu năm 2020 công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Ban thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm trọng điểm.Trong đó đã ban hành 2 NQ, 1 Thông tri, 76 KH và nhiều văn bản khác để lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ trên mọi mặt công tác... Đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo 67/67 Chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo Đảng ủy các phường xã kiệm toàn các chức danh sau Đại hội, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát chặt chẽ, trên địa bàn thành phố chưa có vấn đề phức tạp xảy ra. Công tác cán bộ, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ được chỉ đạo, thực hiện nghiêm, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên cũng được quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 26 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 59 Đảng viên, cấp huy hiệu Đảng cho 345 đồng chí…

Trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, 6 tháng đầu năm, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức Đảng, 12 đảng viên; giám sát chuyên đề 8 tổ chức đảng, 3 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 8 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; giám sát chuyên đề 4 tổ chức Đảng, 3 Đảng viên; thi hành kỷ luật 6 đảng viên bằng hình thức khiển trách và nhiều cuộc kiểm tra, giám sát khác...

Trong phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của địa phương. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, thành phố đã triển khai và thực hiện khá hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.Tổng thu ngân sách ước đạt trên 966 tỷ đồng, đạt 79,8% kế hoạch tỉnh giao, đạt 71,4% so với Nghị quyết HĐND thành phố; chi ngân sách ước thực hiện trên 611 tỷ đồng = 67,5% kế hoạch tỉnh giao, bằng 58,5% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp - thương mại, dịch vụ đều giảm, trong đó công nghiệp giảm 41% so với kế hoạch, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 3,8%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 18 nghìn 500 tấn, bằng 52,83% so với kế hoạch. Các công trình dự án được đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản và TTĐT được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo; y tế, giáo dục được quan tâm, AN-QP được giữ vững...

6 tháng cuối năm 2020, Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, NQ của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23; Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng; tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT- XH; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hoàn thiện tốt các điều kiện để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ thành phố; tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển KT- XH, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đẩy nhanh tiến độ các dự án; Giải quyết tốt các đơn khư khiếu nại tố cáo của công dân, hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.../.

Thành ủy Phủ Lý

 

Các tin khác