Thứ 2 Ngày 06/07/2020

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ

Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV - BT HU, đ.c Hoàng Mạnh Dũng phó BTHU - CTUBND huyện.

Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2020. Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai các bước chuẩn bị cho Đại Hội ĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXX đảm bảo chất lượng, đúng quy định; việc sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo các xã thị trấn sau đại hội đảm bảo yêu cầu đề ra. 6 tháng đầu năm huyện ủy đã ban hành 23 thông tri, nghị quyết, chương trình, hướng dẫn kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh nhất là công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Huyện cũng đã mở được 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kết nạp được 13 đảng viên mới. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó huyện nhà đã quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng cao so với cùng kỳ. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã. Thu ngân sách đạt kết quả khá. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, các hoạt động thông tin tuyên truyền và sự nghiệp y tế, giáo dục thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chú trọng đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, đón Tết Canh Tý và thành lập thị trấn Tân Thanh. Tình hình ANTT- TTATXH được đảm bảo, công tác quốc phòng quân sự địa phương duy trì.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với 17 chỉ tiêu chủ yếu. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại Hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện các giải pháp quyết liệt, hiệu quả phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng để cả năm đạt và vượt 53,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,96%. 80% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác