Thứ 3 Ngày 14/07/2020

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 13/7, tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Sáng 13/7, tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc. 

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội - Đoàn ĐBQH tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 6,43%, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 6 toàn quốc. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, trong đó đã thu hút được một số dự án lớn có cam kết đóng góp nhiều cho số thu ngân sách của tỉnh khi đi vào hoạt động. Văn hoá - xã hội đạt kết quả tích cực; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, nhất là việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn những khó khăn, hạn chế, đó là: một số chỉ tiêu chưa đạt 50% tiến độ kế hoạch, mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ các năm như kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ...Tiến độ đầu tư của một số doanh nghiệp chậm, hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Giải phóng mặt bằng, thi công nhiều dự án nhất là một số dự án trọng điểm của tỉnh còn khó khăn. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: tiến độ cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi còn chậm; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là về đất đai, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sinh hoạt, trật tự an toàn giao thông, quản lý khai thác khoáng sản chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn kéo dài…

Trên cơ sở làm rõ kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu cũng như những giải pháp trọng tâm để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  nhằm phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung gieo cấy lúa mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông. Tiếp tục tập trung tích tụ ruộng đất, đôn đốc dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid -19…

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong phiên khai mạc sáng 13/7, kỳ họp cũng đã nghe, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và các ý kiến, kiến nghị khác; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; nghe thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII; nghe UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí khẳng định: Những kết quả đạt được là tiền đề, động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020 cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 để các vị đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, dù đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, song trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế như: còn 9/27 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt thấp so với kế hoạch năm; công tác GPMB một số dự án còn khó khăn; việc xây dựng phương án xử lý nợ công còn chậm; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn kéo dài; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu, một số chỉ số thành phần còn xếp thứ hạng thấp so với cả nước. Một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các kỳ họp trước, mặc dù được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nhưng kết quả chưa cao như: việc xử lý nước thải trong các cụm CN; việc xử lý ô nhiễm môi trường; việc đảm bảo nước sạch sinh hoạt, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Trong những hạn chế, tồn tại này, có hạn chế, tồn tại đã kéo dài; có tồn tại, hạn chế mới phát sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là những nội dung mà kỳ họp cần tập trung xem xét, quyết định những biện pháp quan trọng để vượt qua khó khăn, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế.

Với tinh thần không điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kiên quyết không để “mất đà” phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp để đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế- xã hội cả năm. Thực hiện các giải pháp để phát triển văn hóa, xã hội, quan tâm giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020. Tập trung giải quyết  kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng sáng tạo, quyết liệt, cụ thể hơn. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh việc chuyển sang môi trường làm việc điện tử để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần phát huy tốt nhất vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri và chất lượng thẩm định các tờ trình, báo cáo, chất vấn, trả lời chất vấn và quyết nghị các nội dung tại kỳ họp. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Những nội dung HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp là rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 mà còn cho cả nhiệm kỳ và tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của kỳ họp để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Cũng trong phiên họp buổi sáng 13/7, kỳ họp đã nghe các tờ trình về việc ban hành nghị quyết; nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. 

* Trong phiên họp chiều 13/7, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và chia tổ thảo luận.

Trong phiên họp chiều 13/7, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và chia tổ thảo luận. Tại 6 tổ, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu liên quan đến: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2020 (làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan một số chỉ tiêu so với kế hoạch năm như trong báo cáo còn đạt thấp; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; các vấn đề về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, lĩnh vực nội chính... Đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm theo hình thức hợp đồng xây dựng  - chuyển giao - thuê dịch vụ…

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các giải pháp khắc phục một số nội dung còn tồn tại, chậm tiến độ mà cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần như: Tiến độ cung cấp nước sạch nông thôn của nhà máy nước Minh Anh nay là Công ty TNHH Minh Anh cho 2 xã Liêm Sơn, Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm); tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhất là đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất tái định cư; giải pháp xử lý một số nút giao tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông; khắc phục một số tuyến đường xuống cấp để đảm bảo ATGT...

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã tiến hành nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, HĐND tỉnh đã nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Trung, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh (do đã chuyển công tác ra khỏi địa bàn tỉnh). Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Kết quả, ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông: Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường trúng cử chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác