Thứ 5 Ngày 16/07/2020

Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm

Chiều 15/7, Khối Thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chiều 15/7, Khối Thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối dự, phát biểu chỉ đạo. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối thi đua phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, cùng với hưởng ứng các phong trào thi đua (PTTĐ) của tỉnh, các đơn vị trong khối đã phát động, chỉ đạo vận động hệ thống ngành dọc và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện các PTTĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, hiệu quả. 100% CBCCVC đăng ký cụ thể nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đảm bảo cụ thể, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Các đơn vị cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử cho CBCCVC; cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Cùng đó, nắm chắc tình hình tư tưởng CBCCVC, các tầng lớp nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tổ chức thành công đại hội đảng tại đơn vị; chủ động tham mưu với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, trên cơ sở đạt kết quả tốt gắn với đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị trong khối cũng tích cực tổ chức thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Hội đồng TĐKT tỉnh và Khối thi đua đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao. Từ các PTTĐ đã khích lệ tinh thần thi đua làm việc của CBCCVC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua năm 2020 phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, chú trọng làm tốt việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các PTTĐ yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; làm tròn vai trò tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phương pháp công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Tích cực xây dựng tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động về công tác TĐKT do tỉnh phát động, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI và kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh. Mặt khác, tích cực, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình tham mưu với Thường trực, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối biểu dương những kết quả đạt được trong công tác TĐKT của các đơn vị. Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm các đơn vị trong khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; có giải pháp cụ thể tạo động lực, nâng cao chất lượng công tác thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất; tiếp tục tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thành công đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; Phối hợp triển khai kịp thời chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh Covid 19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm. Cùng đó, tiếp tục cụ thể hóa, làm tốt công tác thi đua và PTTĐ trong khối cũng như các PTTĐ do tỉnh phát động, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; khuyến khích CBCCVC tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể thao tạo sự gắn kết, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong khối.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác