Thứ 2 Ngày 20/07/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 16-17/7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trong 2 ngày 16-17/7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự, chỉ đạo, chúc mừng đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và 169 đại biểu đại diện cho 2.580 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là người đứng đầu; tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” (CBCCVC), dự thảo Báo cáo chính trị đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015- 2020, các cấp ủy trong toàn đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong CBĐV, CCVC, người lao động (NLĐ). Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng đảng đạt kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ), chất lượng đội ngũ CBĐV được nâng lên. 

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng- an ninh. 
Đại hội cũng đã xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020- 2025 với những nội dung chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, phát huy trách nhiệm nêu gương của CBĐV; tăng cường công tác KTGS; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Sỷ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: 100% chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hằng năm, 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ (trên 90% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 300 đảng viên mới trở lên. 100% cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, thực hiện tốt chương trình KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. 100% các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh. 100% tổ chức hội, đoàn thể vững mạnh. 

Đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, TCĐ, CBĐV, CCVC trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí khẳng định: Những kết quả đạt được của đảng bộ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đánh giá cao những kết quả, đóng góp tích cực của đảng bộ, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, cấp ủy, TCĐ trong toàn đảng bộ cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những giải pháp cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án trọng tâm để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững”. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong CBĐV. Tổ chức tốt việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; quan tâm chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, sức quy tụ bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ tới; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thực sự là những đảng viên tiêu biểu, có khả năng đóng góp thiết thực vào thành công của đại hội. Đồng chí tin tưởng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã bầu BCH đảng bộ khóa VI gồm 20 đồng chí; bầu đoàn đại biểu (gồm 38 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ Khối đã bầu BTV, bí thư, phó bí thư đảng ủy, UBKT và chủ nhiệm UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác