Thứ 5 Ngày 23/07/2020

Thanh Liêm: Huyện ủy Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hương - TUV - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư huyện uỷ , đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hương - TUV - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư huyện uỷ , đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ bản ổn định và phát triển. Cũng trong 6 tháng BTV HU đã ban hành 1 thông tri, 8 nghị quyết và 13 chương trình, hướng dẫn, kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá 12 của đảng. 6 tháng đầu năm huyện mở được 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với tổng số 127 học viên, kết nạp 13 đảng viên mới. Trong phát triển kinh tế xã hội, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo cơ cấu giống cơ cấu mùa vụ, giá trị sản phẩm nông nghiệp, thủy sản trên 1 ha đất canh tác 54 triệu đồng đạt 54,5% KH, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách từ KT trên địa bàn đạt 56,84%kh, số lao động được giải quyết việc làm mới 1.227 người, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 90,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 21,84 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực các hoạt động thông tin tuyên truyền và giáo dục, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm. Đảm bảo ổn định tình hình ANCT, TTATXH, duy trì công tác quốc phòng địa phương.

Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quán triệt học tập nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tới cán bộ đảng viên và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, kiện toàn công tác nhân sự sau đại hội theo đúng quy trình,quy định. Chỉ đạo trong phát triển kinh tế phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng để cả năm đạt và vượt 53,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm còn 1,96%, giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở 15/15 xã thị trấn, trong đó xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu./.

HUYỆN ỦY THANH LIÊM

Các tin khác