Chủ nhật Ngày 26/07/2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sáng 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; lãnh đạo các vụ chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp qua các thời kỳ…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống.

Mở đầu lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày diễn văn kỷ niệm. Trong đó nêu bối cảnh ra đời ngành Tuyên giáo của Đảng, ý nghĩa, những kết quả vô cùng to lớn, tự hào của ngành Tuyên giáo đối với cách mạng nước ta. Đồng chí khẳng định: 90 năm qua, dưới sự dẫn dắt, giáo dục, rèn luyện của Đảng, ngành Tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và thực tế lịch sử đã chứng minh sinh mệnh của Đảng cũng như sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tuyên giáo của Đảng. 90 năm qua, trong mỗi thời kỳ ngành Tuyên giáo có những tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ có thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo luôn thống nhất và xuyên suốt, truyền thống vẻ vang vẫn được giữ vững và phát huy. 

Cùng với các địa phương trong cả nước, Hà Nam là một trong những tỉnh triển khai sớm công tác tuyên truyền lý tưởng cách mạng của giai cấp vô sản đến quần chúng nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến, những người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng- văn hoá của tỉnh đã luôn đi đầu động viên quân và dân toàn tỉnh anh dũng, kiên cường, chịu đựng gian khổ, hy sinh vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng và bảo vệ hậu phương lớn, dồn sức chi viện cho tiền tuyến đánh thắng quân xâm lược. Trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh nhà đã góp phần quan trọng đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tích cực đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đề cao tính năng động, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Trong hoạt động của mình, mỗi cán bộ tuyên giáo đều thể hiện rõ ý chí phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã được BTV Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen; Cờ thi đua xuất sắc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo năm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất... Đó là những phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nói riêng và toàn ngành tuyên giáo tỉnh nói chung.

Tự hào về những kết quả đạt được trong 90 năm qua, đồng chí Trần Đức Thuần nhấn mạnh: đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong tỉnh cần không ngừng phấn đấu vươn lên, chủ động, sáng tạo hơn nữa, tăng cường công tác dự báo, tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, cổ vũ mạnh mẽ nhân tố mới, kiên quyết đẩy lùi các tiêu cực, đấu tranh với các khuynh hướng không đúng và các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, kiến thức và trình độ nghề nghiệp để nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng cả nước và của tỉnh vững bước đi lên.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong những năm qua. Cùng đó đồng chí nhấn mạnh: Trước tình hình mới đòi hỏi ngành tuyên giáo tỉnh nhà cần nỗ lực, năng động, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời trước những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội và tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhanh nhạy xử lý thông tin; giúp CBĐV và nhân dân hiểu đúng vấn đề, vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cụ thể, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh về thời cơ, nhất là khó khăn, thách thức mà tỉnh đang phải đối mặt để nhân dân hiểu rõ các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, những lợi ích trước mắt và lâu dài, tạo niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là đối với các dự án lớn, có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBĐV và nhân dân.

Trước mắt, tập trung tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về thực hiện chuyên đề năm 2020, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và 5 năm (2015-2020); tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng đó, tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Mặt khác, tiếp tục nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo; quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; xây dưng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích đóng góp cho ngành tuyên giáo.

Hội hưu trí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thừa ủy quyền trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 12 đồng chí vì có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Cũng tại lễ kỷ niệm đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thừa ủy quyền của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bộ sách về 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác