Thứ 5 Ngày 06/08/2020

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 05/8/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy; các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Chiều ngày 05/8/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy; các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

  Trong 9 ngày học tập, học viên đã được tiếp thu nội dung các bài giảng theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới (gồm 10 chuyên đề); ngoài các chuyên đề chính học viên còn được giới thiệu thêm về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Khối.      

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí giảng viên; sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập của học viên và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức lớp học. Đồng chí nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới là việc làm cần thiết nhằm bổ sung những kiến thức nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ của người đảng viên. Với những kiến thức được trang bị từ khoá học này sẽ giúp cho học viên tự tin vào bản thân hơn, cố gắng phấn đấu, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt đời hy sinh phấn đấu vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

 Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cấp./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác