Thứ 4 Ngày 12/08/2020

Thành ủy Phủ Lý đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020.

Chiều ngày 11/8/2020, Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2020.

Chiều ngày 11/8/2020, Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2020.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Trương Quốc Bảo - Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Về dự có các đồng chí UVBTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành ủy, UBND thành phố; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các phường xã.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Tháng 7/2020 Thành ủy - UBND Thành phố Phủ Lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, NQ các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Phủ Lý lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025; BCH Đảng bộ Thành phố đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh UVBTV Thành ủy, Bí thư, phó bí thư, UV UBKT, Chủ nhiệm UBKT thành ủy với số phiếu tín nhiệm cao; Chỉ đạo kiện toàn các chức danh chủ chốt tại phường, xã. Tăng cường lãnh đaọ, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố, nhất là tại khu vực nơi có ca bệnh 620 sinh sống đã được khoanh vùng, phong tỏa, cách ly y tế kịp thời, đúng quy định…Đồng thời chỉ đạo cấp ủy,  Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề đối với từng tổ chức, cơ sở đảng và Đảng viên…

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của Thành phố. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1 nghìn tỷ đồng đạt 86,5% so với KH tỉnh giao, đạt 77,3% so với NQ HĐND Thành phố. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều tăng từ 11,366% đến 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm" và kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020, vụ Đông 2020 - 2021. Công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, GPMB được triển khai thực hiện hiệu quả; Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; QP-AN được giữ vững...

Tháng 8/2020, Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, NQ, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban thường vụ tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các CVĐ tới đoàn viên, hội viên; HĐND thành phố tổ chức tốt kỳ họp thứ 14, đẩy mạnh công tác giám sát; rà soát, khai thác tốt các nguồn thu, tập trung chăm sóc lúa và cây màu vụ Mùa, chủ động phòng chống luật bão, tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ các dự án; chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm công tác tuyển sinh và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới; giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố đã nghiêm túc chỉ rõ những mặt đã đạt được trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần triển khai thực hiện trong tháng 8 đó là: chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố; tập trung phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh phát triển KT –XH, đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thành các dự án; làm tốt công tác tuyển sinh và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020-2021; giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn…/.

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác