Thứ 4 Ngày 02/09/2020

Huyện ủy Thanh Liêm: Giao ban thường kỳ tháng 8/2020

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong tháng 8, Huyện ủy và các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác đã đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp đã kiểm tra rà soát thực trạng, quy hoạch, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, giá trị sản xuất CN-TTCN trong tháng ước trên 1.500 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước trên 9.700 tỷ đồng, đạt trên 61,2% KH. Công tác giải phóng mặt bằng tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc một số dự án trọng điểm. Thu ngân sách trong tháng ước 103,83 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước trên 1.124 tỷ đồng, đạt 131% KH năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Công tác quốc phòng địa phương và an ninh chính trị được duy trì. Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2020. Trước mắt tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các nhà trường tập trung cho việc tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 trong điều kiện mới. Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa mùa và cây màu, làm tốt công tác phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm nhân dịp Tết trung thu; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác