Thứ 5 Ngày 03/09/2020

Hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 3/9, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị thảo luận về các nội dung tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Sáng 3/9, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị thảo luận về các nội dung tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên Tiểu ban Văn kiện, tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Theo báo cáo của Tiểu ban Văn kiện, đến thời điểm này, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo yêu cầu khách quan, toàn diện, trung thực về đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Ngày 25/8, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý, bổ sung vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận, giải trình, làm rõ và tiếp thu các ý kiến đóng góp của trung ương. Theo đó, tiếp thu chỉnh sửa nội dung 5 bài học kinh nghiệm trong dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đảm bảo chặt chẽ, tương đồng với 5 bài học kinh nghiệm trong dự thảo Báo cáo Chính trị; chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua như về công tác nội chính, công tác dân vận, tác động của dịch bệnh covid 19 đến các lĩnh vực kinh tế- xã hội...; giải trình làm rõ một số chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020 sát hợp hơn do những thay đổi số liệu ước thực hiện trong năm 2020. Hội nghị cũng tiếp thu điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội trong nhiệm kỳ 2020- 2025 theo hướng vừa đảm bảo tính tiên tiến, vừa đảm bảo phù hợp, khả thi; đồng thời thống nhất mục tiêu phấn đấu đưa Hà Nam trở thành tỉnh có mức phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Hồng trong nhiệm kỳ tới

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện yêu cầu: Cần khẩn trương rà soát bổ sung, chỉnh sửa để sớm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị theo những nội dung hội nghị đã thống nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quá trình hoàn thiện dự thảo cần chuẩn xác hóa trong diễn đạt, đảm bảo tính nhất quán, khách quan, khoa học, logic, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của các cấp, ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, khẳng định tầm quan trọng của chủ đề đại hội theo định hướng xác định được các yếu tố then chốt hàm chứa những vấn đề chủ đạo sẽ thực hiện trong 5 năm tới.

Đối với Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần hoàn thiện theo hướng thể hiện rõ nét hơn nữa tính chiến đấu, quyết tâm chính trị, tinh thần tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Nguồn Báo Hà Nam

 

 

Các tin khác