Thứ 6 Ngày 04/09/2020

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nội dung các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều 3/9, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thống nhất nội dung dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 3/9, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thống nhất nội dung dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị BTV Tỉnh ủy

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về nội dung dự thảo Quy chế làm việc, Nội quy đại hội; phân công và số lượng tham luận tại đại hội; thảo luận, thống nhất nội dung các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

BTV Tỉnh ủy nhất trí cho rằng: dự thảo nội dung các văn kiện được xây dựng, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu về chất lượng, bám sát định hướng của Bộ Chính trị. Đồng thời, nhấn mạnh: các dự thảo văn kiện, báo cáo cần tiếp tục điều chỉnh một số chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể đảm bảo sát yêu cầu, tình hình của tỉnh, đảm bảo tính khả thi như: tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm; thu nhập bình quân đầu người hằng năm; việc xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến của tập thể BTV, thống nhất về chủ đề, nội dung dự thảo các văn văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thống nhất xem xét điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh theo hướng đảm bảo sát thực, khả thi, thể hiện quyết tâm chính trị và tính chiến đấu cao. Đối với các dự thảo báo cáo nghị quyết chuyên đề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nhanh chóng cho ý kiến để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. 

* Cũng trong chiều 3/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 56, thống nhất nội dung các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe đại diện Tiểu ban Văn kiện trình bày một số nội dung đóng góp ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nội dung tiếp thu ý kiến của Tiểu ban Văn kiện; nội dung xin ý kiến của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị đảm bảo sát với tình hình thực tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm giai đoạn 2015-2020 là 10,1%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 9,5%, công nghiệp- xây dựng chiếm 63%, dịch vụ chiếm 27,5%. Có 5/28 chỉ tiêu không hoàn thành gồm: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; số bác sỹ/10 nghìn dân; số giường bệnh/10 nghìn dân; tỷ lệ cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020- 2025: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020- 2025 đạt 10,7%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 117 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 6,3%, công nghiệp- xây dựng chiếm 65,2%, dịch vụ chiếm 28,5%. Đến năm 2021 cơ bản tự cân đối ngân sách, năm 2025 có điều tiết về ngân sách Trung ương… 

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo nội quy, quy chế bầu cử tại đại hội. BCH Đảng bộ tỉnh đã nhất trí cao với nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất một số nội dung đã trình bày tại hội nghị như: tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ban, bộ, ngành trung ương về điều chỉnh nội dung chủ đề đại hội, một số chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Dự thảo Báo chính trị đảm bảo tính chiến đấu, sát với tình hình thực tế và mang tính khả thi cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Thời gian diễn ra đại hội đang đến rất gần, các nội dung, khối lượng công việc liên quan đến đại hội còn nhiều, nhất là công tác hoàn thiện văn kiện, công tác phục vụ, tuyên truyền, tổ chức đại hội... Vì vậy, đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục đề cao hơn nữa trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2020 và cả nhiệm kỳ, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: “Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ thành công tốt đẹp, đưa tỉnh ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác