Chủ nhật Ngày 06/09/2020

Tỉnh ủy tổng kết công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020

Chiều 4/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020; tổng kết việc thực hiện Quy định 30 (ngày 26/7/2016) của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương: Thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng.

Chiều 4/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020; tổng kết việc thực hiện Quy định 30 (ngày 26/7/2016) của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương: Thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; chủ động xây dựng, triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ KTGS đối với TCĐ cấp dưới và đảng viên. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đã kiểm tra TCĐ, đảng viên tăng 25% so với nhiệm kỳ trước. Các kết luận, nhận xét, đánh giá sau KTGS có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, ngăn ngừa vi phạm. UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định (UBKT các cấp đã kiểm tra tăng 6% về TCĐ, 31% về số đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Kiểm tra TCĐ cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với TCĐ, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Việc xử lý kỷ luật về đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện đồng bộ, nghiêm minh. Quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban, ngành về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng được duy trì nền nếp. Công tác KTGS có tác dụng tích cực, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ CBĐV; phát huy tính chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

Thực hiện Quy định 30 của BCH Trung ương, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn…của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình TCĐ, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS nhiệm kỳ, hằng năm.

Nội dung các cuộc KTGS có trọng tâm, trọng điểm, tập trung KTGS việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Chú trọng đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau KTGS, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa sai phạm, phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện Quy định 30, UBKT các cấp phối hợp với các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy chủ động tham mưu giúp BTV cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng; tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; sâu sát nắm tình hình cơ sở; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo TCĐ, đảng viên; tập trung kiểm tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời xem xét xử lý kỷ luật TCĐ, đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian. Theo đó, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác KTGS; tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, TCĐ, đảng viên về công tác KTGS. Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp cần tập trung xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa, hằng năm sát với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.

Cùng với giám sát thường xuyên, cần chú trọng giám sát chuyên đề. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác KTGS. Đồng chí Hoàng Văn Trà cũng tiếp thu, trả lời những ý kiến, đề xuất của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác KTGS trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả mà cấp ủy, UBKT các cấp đạt được trong công tác KTGS nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả công tác KTGS. BCH, BTV, cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục xác định KTGS là phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đó chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo kiểm tra có “trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”.

BCH, BTV Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS; chú trọng KTGS việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, cấp ủy các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về vai trò nêu gương của CBĐV, những vấn đề, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ KTGS; chú trọng đôn đốc, KTGS việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau KTGS đảm bảo các kết luận, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ KTGS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS trong nhiệm kỳ 2015-2020 được nhận bằng khen của BTV Tỉnh ủy. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác