Thứ 4 Ngày 09/09/2020

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI

Sáng 8/9, Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh Hà Nam lần thứ XI, giai đoạn 2020- 2025 đã được tổ chức tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh.

Sáng 8/9, Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh Hà Nam lần thứ XI, giai đoạn 2020- 2025 đã được tổ chức tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh.

Dự, chúc mừng đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh uỷ; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thành viên HĐTĐKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và 300 đại biểu là điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến của tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo phong trào TĐYN và công tác khen thưởng giai đoạn 2015- 2020 tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng với hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh to lớn, phát huy tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hà Nam, giành nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Các phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM); Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, đặc biệt “Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế” do tỉnh phát động được triển khai có hiệu quả, trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua của tỉnh. Điển hình như phong trào xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả, toàn tỉnh có 100% xã, 6/6 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hết năm 2020 có 6 xã đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh- quốc phòng (ANQP). Công tác thi đua xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh được chú trọng, đạt kết quả tích cực. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến chuyển biến rõ rệt. Công tác khen thưởng có tác dụng động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Thành viên HĐTĐKT Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, thành viên HĐTĐKT Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam biểu dương những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nam trong phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH), củng cố ANQP; phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua. Phát huy thành tích đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phong trào thi đua 5 năm qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị cấp ủy, hệ thống chính trị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi cấp, ngành và toàn thể nhân dân. Tiếp tục hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trước hết là tập trung thi đua tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2020; tập trung khắc phục hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: 5 năm qua, phong trào TĐYN đã trở thành hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có sức lan toả rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, 300 đại biểu tham dự đại hội hôm nay thực sự là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động, chiến đấu, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp phong trào thi đua thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của phong trào TĐYN gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Việc tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; thi đua theo đợt, theo khu vực và đối tượng. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, là hạt nhân xung kích, lá cờ đầu trong các phong trào thi đua.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương thức; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác TĐKT; xét thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi đua, chính xác, công khai, minh bạch, chú trọng những người trực tiếp lao động, sản xuất. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân.

Đại hội đã tôn vinh và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 6 tập thể, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 35 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; trao Bằng công nhận xã Xuân Khê (Lý Nhân) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh đã phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với những nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với những sản phẩm chủ lực; Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM hướng tới NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả”, tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, dịch vụ logistic, phấn đấu cơ bản lấp đầy các khu công nghiệp đã hoạt động, lấp đầy 50% các khu công nghiệp mới thành lập. Đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Về văn hoá - xã hội, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH; thực hiện nghiêm túc, kịp thời chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức phòng chống dịch hiệu quả. Nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; giữ vững an ninh, trật tự, đặc biệt là an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng hiện đại hoá nền hành chính gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của HĐND, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Với tinh thần “Nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, người người thi đua”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phấn đấu đạt thành tích cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Trước khi khai mạc đại hội, các đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Đền Liệt sỹ tỉnh (phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý). 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác