Thứ 5 Ngày 10/09/2020

Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các Kết luận của Trung Ương, đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020.

Ngày 9/9/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các Kết luận của Trung Ương, đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020.

Ngày 9/9/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các Kết luận của Trung Ương, đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trương Quốc Bảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong thường trực Thành ủy, thường trực HĐND - lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ thành phố, các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể thuộc Thành ủy - UBND thành phố, các đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND các phường, xã.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã quán triệt triển khai thực hiện các kết luận số 81,83,84- KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị: Về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; Về chiến lược cải cách tư pháp.

Trong công tác xây dựng Đảng, 8 tháng đầu năm 2020, Thành ủy đã chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận dự thảo quy chế làm việc của BCH đảng bộ thành phố, quy chế làm việc của UBKT thành ủy; thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung các chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" và khảo sát đánh giá kết quả 1 năm xây dựng mô hình tại 17/21 phường, xã.

Trong công tác hoạt động chính quyền, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.Thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt trên 1.184 tỷ đồng đạt 97,8% so với kế hoạch Tỉnh giao; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.308 tỷ đồng tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, TP đã chỉ đạo các đơn vị chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Tập trung quyết liệt đôn đốc tiến độ ĐTXD các dự án chỉnh trang đô thị, các công trình trường học trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Thành ủy - UBND thành phố đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Chỉ đạo việc sơ kết tổng kết, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết chỉ thị kết luận của TW, của tỉnh đảm bảo thiết thực hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid 19; thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao năm 2020,  tổ chức treo cờ chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh, tập trung triển khai phòng chống dịch bệnh Covid 19...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao kết quả công tác 8 tháng đầu năm thành phố đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới thành phố tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, phân công các tổ trưởng dân phố vận động nhân dân treo cờ chào mừng đại hội diễn ra từ ngày 20-23/9/2020; Giữ vững trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Đẩy mạnh thu ngân sách, thu nợ giải ngân các dự án; Tập trung công  tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu của dự án phát triển đô thị Phủ Lý; Xây dựng chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng hạ tầng giao thông.../.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác