Thứ 5 Ngày 01/10/2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2

Chiều ngày 30/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XX đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 cho ý kiến vào các nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX; nội dung Kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Tân Lang và tuyến đường kết nối đến quốc lộ 38 huyện Kim Bảng.

Chiều ngày 30/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XX đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 cho ý kiến vào các nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX; nội dung Kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Tân Lang và tuyến đường kết nối đến quốc lộ 38 huyện Kim Bảng.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên chủ trì hội nghị.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp; tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistics và du lịch; nâng cao chất lượng lập quy hoạch; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy: gồm 5 chương, 32 điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân; quan hệ công tác của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Tân Lang và tuyến đường kết nối đến quốc lộ 38 huyện Kim Bảng. Riêng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;  Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, các đại biểu thống nhất tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện gửi BCH Đảng bộ tỉnh trước ngày 10/10.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất nội dung Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi tiếp thu ý kiến Đại hội. Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện trong tháng 10/2020. Về nội dung Kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Tân Lang và tuyến đường kết nối đến quốc lộ 38 huyện Kim Bảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí nội dung đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Trước đó, cũng trong buổi chiều cùng ngày, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghe các nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo về nội dung Kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, dự kiến được tổ chức vào sáng mùng 6/10; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Tân Lang và tuyến đường kết nối đến đường quốc lộ 38 huyện Kim Bảng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác