Thứ 6 Ngày 02/10/2020

Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện xây dựng điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Chiều 1/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện xây dựng điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Chiều 1/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện xây dựng điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện cấp ủy, ban dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 14 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình điểm. 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá qua 1 năm thực hiện, mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” được cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị xây dựng điểm nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của mô hình, xác định là khâu đột phá trong công tác dân vận (CTDV) của chính quyền. Việc xây dựng mô hình trở thành nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Mức độ đạt được ở từng địa phương khác nhau nhưng hầu hết các đơn vị thực hiện điểm có sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm về CTDV của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về CTDV được tăng cường. Cán bộ, công chức (CBCC) đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân. Giữa chính quyền với nhân dân từng bước gắn kết, gần gũi, thân thiện thông qua sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ giữa chính quyền với nhân dân và giữa người dân với chính quyền.

Tại hội nghị đại diện các đơn vị, địa phương đã trao đổi, nêu kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, giải pháp trong thực hiện mô hình. Các ý kiến đều khẳng định: Mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của CBCC nâng lên rõ rệt. Đại diện các đơn vị cũng nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện như: Nhận thức của một bộ phận CBCC, nhân dân về thực hiện mô hình chưa đầy đủ; số lượng CBCC xã, phường, thị trấn do đảm nhận nhiều công việc nên đôi lúc việc triển khai gửi thư chia buồn tới gia đình chưa kịp thời; kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện mô hình còn hạn chế; việc lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ của CBCC chưa thực hiện ở tất cả các gia đình…Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn mô hình trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của các địa phương qua 1 năm thực hiện mô hình. Khẳng định mô hình đạt hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức, tác phong của CBCC trực tiếp tiếp xúc với nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả mô hình, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến tại hội nghị tham mưu với UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các địa phương cần khắc phục những hạn chế; tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện mô hình, nhất là sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Các địa phương sơ kết kết quả 1 năm thực hiện, qua đó tập trung chỉ đạo những xã, phường, thị trấn có điều kiện nhân rộng mô hình. Mặt khác, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có năng lực làm việc tại bộ phận một cửa; quan tâm, khen thưởng kịp thời những CBCC có trách nhiệm, năng lực trong triển khai thực hiện mô hình.

Nguồn Báo Hà Nam

 

Các tin khác