Thứ 5 Ngày 29/10/2020

BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 27/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 27/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đóng góp thêm một số ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung đề xuất bổ sung thêm một số nội dung nhằm đảm bảo sát với nhiệm vụ, thẩm quyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, sát tình hình thực tiễn của địa phương… đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu  ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, đề xuất đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện sớm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo sát thực tiễn để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh. 

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về công tác cán bộ. 

* Ngay sau hội nghị BTV Tỉnh ủy, cũng trong chiều 27/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời bổ sung thêm một số nội dung vào Quy chế làm việc và Chương trình hành động cụ thể về: nhiệm vụ, quyền hạn của BCH Đảng bộ tỉnh; bổ sung, làm rõ hơn việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; việc xây dựng kho dữ liệu số xây dựng đô thị thông minh… vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện. Đối với Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác