Thứ 6 Ngày 30/10/2020

Thanh Liêm: Đánh giá 1 năm thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ". Đồng chí Trần Xuân Thành phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ". Đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, huyện Thanh Liêm đã triển khai toàn huyện và đã chỉ đạo 3 xã làm điểm, tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới 100% cán bộ công chức về nội dung liên quan đến thực hiện mô hình, ký cam kết làm theo nội dung khẩu hiệu "5 biết", "3 thể hiện". 16/16 xã thị trấn trong huyện đều bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của tổ chức, công dân, lắp đặt camera giám sát, và các hòm thư góp ý. Cán bộ công chức có thái độ giao tiếp lịch sự đúng mực, hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu. Kết quả qua một năm thực hiện mô hình "chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" của 3 xã làm điểm cho thấy trên 5.400 hồ sơ được giải quyết theo thẩm quyền xong trước hạn và đúng hạn, 100% người dân hài lòng và rất hài lòng qua phiếu đánh giá sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền góp phần tích cực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, giải pháp để thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao hơn nữa. Thời gian tới huyện Thanh Liêm tiếp tục triển khai và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ để đạt hiệu quả cao hơn nữa. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác các chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Trú trọng công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, không để xảy ra vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người trên địa bàn huyện./

Huyện uỷ Thanh liêm

Các tin khác