Thứ 5 Ngày 05/11/2020

Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 04/11/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, giao ban khối Thành ủy - UBND thành phố đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2020.

Chiều ngày 04/11/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, giao ban khối Thành ủy - UBND thành phố đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trương Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII.

Cũng tại hôị nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020. Tháng 10/2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Tổ chức các hội nghị Công bố Quyết định của BTV tỉnh ủy về công tác cán bộ, phân công đồng chí Nguyễn Đức Toàn  - Ủy viên BTV tỉnh ủy thôi giữ chức trưởng ban Dân vận tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Ban hành thông báo bổ nhiệm các chức danh trưởng các phòng, ban của thành phố; Tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND thành phố và hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố tại 14 đơn vị phường, xã...

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố tính đến hết tháng 10 ước đạt 1.134 tỷ đồng đạt 93,6% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 83,7% so với NQ HĐND thành phố; Chi ngân sách hết tháng 10 đạt 992 tỷ đồng, đạt 109,6% số với KH tỉnh giao, đạt 95,1% NQ HĐND Thành phố. Công nghiệp, thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá... Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố cũng tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng cây vụ đông, kế hoạch tiêm phòng bệnh cho gia súc gia cầm. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tháng 11/2020 Thành ủy, HĐND,UBND thành phố đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đó là: Tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đối với đảng ủy các phường, xã. Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2015-2020. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động tới đoàn viên hội viên. HĐND thành phố tổ chức hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh tại phường Lê Hồng Phong, xã Trịnh Xá. UBND thành phố tổ chức tốt hội nghị Cụm đô thị Đồng Bằng sông Hồng năm 2020....

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Toàn - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong tháng 10, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần triển khai thực hiện trong tháng 11 đó là: Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quán triệt triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII. Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Các cấp, các ngành địa phương rà soát các tiêu chí đạt được, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức hội nghị đánh giá Nghị quyết chuyên đề 03,04,05. Tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND thành phố và các phường,xã..../.​

Thành uỷ Phủ lý

Các tin khác