Thứ 4 Ngày 11/11/2020

Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020

Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020.

Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020.

Đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó bí thư thường trực Thị ủy phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, 145 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể các xã, phường của thị xã Duy Tiên được nghe đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó nhấn mạnh về giải pháp đấu tranh và nhận diện những thông tin sai trái trên không gian mạng. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nhận thức sâu sắc tinh thần của Nghị quyết số 35, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Thị uỷ Duy tiên

Các tin khác