Thứ 2 Ngày 16/11/2020

BCH Đảng bộ tỉnh thông qua Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa

Chiều 14/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 4 thảo luận, thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 14/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 4 thảo luận, thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 7 của BTV Tỉnh ủy về việc: thảo luận, thông qua Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình KTGS; Chương trình phòng chống tham nhũng của Tỉnh ủy khóa XX; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất thông qua nội dung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh; Chương trình công tác KTGS toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh và xin ý kiến BCH tại hội nghị. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác KTGS toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời biểu thị quyết tâm thực hiện tốt quy chế, chương trình công tác, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống đạt hiệu quả cao nhất. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác đã đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác