Thứ 3 Ngày 17/11/2020

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 16/11/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học

Sáng ngày 16/11/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được học 5 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy của các đồng chí giảng viên, sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập của các học viên và sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức lớp học. Đồng chí nhấn mạnh việc bồi dưỡng nhận thức cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được trang bị những kiến thức cơ bản, xác định động cơ đúng đắn là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp.

Qua lớp học giúp cho học viên tự tin vào bản thân hơn, cố gắng phấn đấu, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu bế giảng lớp học

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó: Loại Giỏi chiếm 37,9 %, Loại Khá chiếm 62,1 % và được nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cấp./.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác