Thứ 4 Ngày 25/11/2020

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân

Sáng 25/11, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Sáng 25/11, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị đối thoại còn có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các Ban Xây dựng Đảng, sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh. 

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Mở đầu buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã thông báo khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, hội viên nông dân các cấp hội trong tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tại hội nghị được nghe những ý kiến, tâm tư của cán bộ, hội viên, đặc biệt là ở cơ sở về những vấn đề còn tồn tại, những bất cập về chủ trương, cơ chế, chính sách, đề xuất những giải pháp trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là những cơ chế chính sách liên quan đến phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội và những vấn đề xã hội khác.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đại biểu dự hội nghị phát huy dân chủ, phát biểu thẳng thắn, tâm huyết về những vấn đề mình quan tâm, để trao đổi, đối thoại, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, công khai, minh bạch; thông tin đưa ra cần chính xác, rõ ràng, cụ thể với tinh thần xây dựng và lợi ích của nhân dân, đảm bảo mục tiêu vì sự ổn định, phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành sẽ cùng chia sẻ, bàn bạc để tìm ra những giải pháp phù hợp để giải quyết, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các sở, ngành sau khi nghe kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân cần nghiêm túc tiếp thu trao đổi, trả lời với tinh thần “cầu thị, trách nhiệm”; nắm bắt những vấn đề mới, chưa phù hợp hoặc còn thiếu cơ sở thực tiễn để chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời các vấn đề cán bộ, hội viên nông dân nêu tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, nhiều cán bộ, hội viên nông dân đã thẳng thắn nêu, đặt câu hỏi, đề xuất, kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; đảm bảo an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ xây nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; kinh phí hoạt động, chế độ chính sách đối với chức danh cán bộ chi hội nông dân ở thôn, tổ phố; hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho nông dân... 

Cán bộ, hội viên nông dân nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Các vấn đề mà cán bộ, hội viên nông dân nêu tại buổi đối thoại đã được đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan trực tiếp trả lời, làm rõ, đáp ứng mong đợi của cán bộ, hội viên nông dân.  

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là những ý kiến chính đáng và thiết thực. Vì vậy, đề nghị, sau buổi đối thoại, UBND tỉnh và các sở, ngành thực hiện nghiêm túc các vấn đề đã trao đổi, thống nhất để giải quyết kịp thời đúng theo các mốc thời gian đã hứa để trả lời sớm nhất cho cán bộ, hội viên nông dân. Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận hội nghị đối thoại; UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân và thông báo về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Hội nông dân phối hợp với UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận sau đối thoại, vận động tuyên truyền để hội viên nông dân đồng thuận và chấp hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất kết luận đối với một số nhóm vấn đề cụ thể tại buổi đối thoại về: thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi; đền bù GPMB, tái định cư; ô nhiễm môi trường, xe quá khổ, quá tải và những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách… 

Liên quan đến người dân, hộ gia đình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa theo kế hoạch 1876 ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành NQ 27 ngày 12/7/2019 quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; NQ số 11 ngày 14/7/2020 quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước; UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ về chi phí tư vấn, hạ tầng phục vụ liên kết, hỗ trợ khuyến nông, đào tạo tập huấn... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu, tham mưu các cơ chế chính sách hỗ trợ tốt nhất cho nông dân phát triển sản xuất. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, hội viên nông dân kịp thời tiếp cận với cơ chế, chính sách của nhà nước. Rà soát xây dựng các quy định cụ thể đối với các hộ dân thực hiện chuyển đổi trên nguyên tắc tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất nhưng phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật... 

Liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi; đền bù GPMB, tái định cư, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, chỉ đạo hoàn thành việc xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đảm bảo tiến độ đề ra. Tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành cơ chế bồi thường, hỗ trợ GPMB theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đến nay, các huyện, thành phố, thị xã đã cơ bản hoàn thành việc dồn đổi ruộng đất nông nghiệp ngoài thực địa, tuy nhiên về hồ sơ mới đo đạc xong theo kết quả dồn đổi ruộng đất được 55/88 xã để lập hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận, còn lại 33 xã do tỉnh chưa phân bổ được nguồn kinh phí để thực hiện. Tỉnh đã có chủ trương bố trí nguồn kinh phí vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục triển khai thực hiện việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi cho các xã chưa được đo đạc (dự kiến sẽ tiến hành từ năm 2021).

Về vấn đề ô nhiễm môi trường, xe quá khổ, quá tải làm ảnh hưởng đến đời sống của hội viên, nông dân và người dân, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp có giải pháp khắc phục; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm các phương tiện quá khổ, quá tải, vi phạm luật giao thông, nhất là trên các tuyến đường nhân dân phản ánh…

Buổi đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân qua đó kịp thời có giải pháp giải quyết hiệu quả những vướng mắc tồn tại, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên nông dân nói riêng. Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác