Thứ 3 Ngày 01/12/2020

BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc chiều 30/11

Chiều 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục họp cho ý kiến đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận thông qua các nội dung Kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh.

Chiều 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục họp cho ý kiến đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận thông qua các nội dung Kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, sở, ngành, địa phương tập trung cho ý kiến về các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Nhất trí cao với các nội dung do Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày, các đại biểu cho rằng: cần phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Cùng đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Trong quá trình phát triển kinh tế cần thực hiện hài hòa với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường cải cách hành chính và đẩy mạnh xã hội hóa...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng phân tích, làm rõ kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021, các đại biểu cho rằng: cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2021 và tổ chức tốt kỳ họp thứ 18, HĐND khóa XVIII cấp ủy, chính quyền các cấp cần tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của TCĐ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ theo quy định; chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết cuối năm.

Thống nhất với các giải pháp đề ra trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh, kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2026; tiếp tục thực hiện, có cơ chế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi; củng cố, nâng cao chất lượng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên các dự án cấp bách, có giải pháp trong chuyển đổi nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tập trung tạo điều kiện, thu hút các dự án lớn về tỉnh; tiếp tục nuôi dưỡng, tạo nguồn thu, chống thất thu ngân sách… phấn đấu năm 2021 cơ bản cân đối thu chi của tỉnh, đảm bảo chi ngân sách nhà nước hiệu quả; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường.

Chú trọng phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về tỉnh; thực hiện hài hòa giữa phát triển KT-XH với bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh- quốc phòng, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Về các nội dung khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị rà soát, xem xét lại, chỉ đạo, điều hành cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đề nghị BTV Tỉnh ủy hoàn thiện các báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện. Trước mắt, chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác