Thứ 5 Ngày 03/12/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên hội nghị lần thứ 06 để bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 30/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên hội nghị lần thứ 06 để bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị

Chiều ngày 30/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên hội nghị lần thứ 06 để bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí Chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua biên bản bầu cử

Tại hội nghị, sau khi lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy trình bày đề án giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ pháp lý để xây dựng đề án, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thảo luận, nhất trí cao về nội dung đề án và đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.. Theo đó, với số phiếu bầu 36/36 (đạt tỷ lệ 100%), căn cứ vào quy chế bầu cử trong Đảng, đồng chí Ngô Văn Liên đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thị ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Liên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chúc mừng đồng chí Ngô Văn Liên được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên tín nhiệm, bầu cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối, đồng thời Bí thư Thị ủy giao Ban Tổ chức Thị ủy hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.

Thị uỷ Duy Tiên

 

Các tin khác