Thứ 5 Ngày 03/12/2020

Thanh Liêm: Đánh giá kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2020 theo hình thức trực tuyến

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2020 theo hình thức trực tuyến tới 16/16 điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đ/c Trần Xuân Thành phó BT TT HU CT HĐND huyện, đ/c Hoàng Mạnh Dũng phó BT HU CT UBND huyện chủ trì hội nghị trực tuyến.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2020 theo hình thức trực tuyến tới 16/16 điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đ/c Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị

Tháng 11 các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2020; tổ chức hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-2020, Công tác giáo dục chính trị,tư tưởng được trú trọng, trong tháng kết nạp được 6 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tập trung chỉ đạo cơ sở trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho trên 421 ha cây vụ đông, hoàn hiện mô hình nuôi cá sông trong ao tại xã Liêm Cần, đôn đốc xã Thanh Nguyên về đích NTM kiểu mẫu năm 2020, Thu ngân sách vượt KH năm 101%, tiếp ục chỉ đạo rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và giải quyết đơn thư. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo ổn định tình hình ANCT – TT ATXH, công tác, quốc phòng địa phương được giữ vững.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm trước mắt tổ chức thành công kỳ họp cuối năm HĐND huyện và các xã, thị trấn, họp kiểm điểm tập thể cá nhân; bình xét ghi “Sổ vàng” gương người tốt việc tốt và làm theo tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. UBND TQ và các đoàn thể chính trị tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, tổ chức đi thăm chúc mừng các giáo xứ nhân dịp Lễ Noel. Công an huyện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhất là dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2021./.

Huyện uỷ Thanh Liêm

 

 

Các tin khác