Thứ 2 Ngày 21/12/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức họp lần thứ 07

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức họp lần thứ 07 nghe UBND thị xã báo cáo khái quát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức họp lần thứ 07 nghe UBND thị xã báo cáo khái quát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo khái quát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021. Theo đánh giá, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nhưng năm 2020 thị xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,55%. Sản xuất CN-TTCN được duy trì, giá trị đạt trên 64 ngàn tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm 2019. Công tác quản lý quy hoạch, lập quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng đô thị hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại được chú trọng.Văn hóa, xã hội; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. ANCT, TTATXH giữ vững. Đời sống của nhân dân được nâng cao…

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã  thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã khóa XIX được tiến hành trong 01 ngày 17/12/2020; các đại biểu thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.  
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, bổ sung vào giải pháp trong năm 2021, nhất là vấn đề chỉnh trang đô thị cần nêu rõ nhiệm vụ thực hiện, trong đó lưu ý đến đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. HĐND thị xã tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp cuối năm trên tinh thần ngắn gọn, hiệu quả, dành nhiều thời gian cho giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu hội đồng./.

Thị uỷ Duy Tiên

Các tin khác