Thứ 3 Ngày 22/12/2020

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Chiều ngày 18/12/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Về dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, Đảng bộ cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Chiều ngày 18/12/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Về dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, Đảng bộ cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2020, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Năm 2020 thành lập 01 TCCSĐ, 03 tổ chức đoàn, kết nạp 110 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Năm 2020 tổng doanh thu các doanh nghiệp trong khối ước đạt 26.282,2 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 1.279,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động 7,8 triệu đồng/người/tháng; giải quyết việc làm cho 20.168 lao động, đóng góp, ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công tác QP-AN.

Năm 2021, các cấp ủy đảng trong Khối tập trung quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, người lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được trong năm qua, yêu cầu trong năm 2021, các cấp ủy Đảng trong khối rà soát các chỉ tiêu đã đề ra, để có biện pháp đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới; triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chú trọng việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen khen cho các tập thể HTXSNV năm 2020

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 15 tập thể HTXSNV năm 2020 và 3 tập thể HTXSNV 05 năm liền (2016-2020).    

                                                             Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác