Thứ 4 Ngày 23/12/2020

Thanh Liêm: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Sáng 21/12, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Đồng chí. Đ/c Lê Hồng Quân UVBTV TU Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam phụ trách huyện. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đ/c Lê Hoàng Thuyên TUV Bí thư Huyện ủy, đ,c Trần Xuân Thành phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Hoàng Mạnh Dũng phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.

Sáng 21/12, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Đồng chí.  Đ/c Lê Hồng Quân UVBTV TU Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam phụ trách huyện. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đ/c Lê Hoàng Thuyên TUV Bí thư Huyện ủy, đ,c Trần Xuân Thành phó Bí thư thường trực Huyện  ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Hoàng Mạnh Dũng phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020 BTV, BCH Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã nghiêm túc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của TW và của Tỉnh ủy; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều Nghị quyết , Chương trình, Kế hoạch về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước, của Tỉnh và của địa phương. Đã tổ chức 17 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho trên 3.124 học viên; 12 kỳ Hội nghị báo cáo viên, trong đó có 03 kỳ tổ chức trực tuyến; kết nạp được 65 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 121 đồng chí. Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác đảng và xây dựng Đảng, có 89,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về công tác kiểm tra giám sát trong đảng: trong năm đã tổ chức kiểm tra 92 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề 370 tổ chức và 370 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 02 Ban chi ủy và 35 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 12 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng đối với 02 tổ chức… Cùng với đó đã làm tốt công tác Dân vận, công tác Nội chính của Đảng; tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt của HĐND, các Ban của HĐND huyện; chỉ đạo UBND huyện bám sát nhiệm vụ, các giải pháp điều hành của Tỉnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020: có 13/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nổi bật là: giá trị sản xuất NN tăng 4,96%; thu ngân sách NN đạt 116%; số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 103%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,74%; nhiều tiêu chí xây dựng NTM không ngừng được nâng lên; các hoạt động văn hóa xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; trật tự ATXH, QPĐP được củng cố, tăng cường…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Đảng bộ huyện Thanh Liêm còn một số hạn chế như: việc quán triệt các chỉ thị, NQ của Đảng chất lượng chưa cao; công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có nơi còn chưa đạt yêu cầu; việc kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng có nơi làm chưa tốt; công tác quản lý NN về khoáng sản, tài nguyên, môi trường, ANTT, TTATGT,… còn hạn chế, nhất là còn 03 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2021, Đảng bộ huyện Thanh Liêm quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, tự phê bình và phê bình trong Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và thi hành kỷ luật trong đảng; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trên địa bàn; quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Lãnh đạo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tăng cường công tác QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thanh Liêm khen thưởng cho 11 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác