Thứ 2 Ngày 28/12/2020

Thị ủy Duy Tiên: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và trao giải vòng sơ khảo cấp thị xã “Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng”

Chiều 24/12, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và trao giải vòng sơ khảo Giải búa liềm vàng năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều 24/12, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và trao giải vòng sơ khảo Giải búa liềm vàng năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2020,  trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 -CT/TW của Bộ Chính trị;  Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Trong năm, Đảng bộ thị xã kết nạp mới 75 đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng cho 597 đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Thị ủy, cấp ủy cơ sở tổ chức kiểm tra 22 cuộc đối với 73 tổ chức đảng, 39 đảng viên; giám sát 18 cuộc đối với 58 tổ chức đảng, 21 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Thị ủy và cơ sở kiểm tra 54 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 31 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 3 tổ chức đảng về tài chính đảng; 45 tổ chức đảng, 2.070 đảng viên về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền đảng phí; giám sát chuyên đề 14 cuộc đối với 39 tổ chức đảng, 22 cấp ủy viên… chỉ đạo đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các nội dung của năm “Dân khéo” 2020, tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND với cán bộ, đảng viên và nhân dân, chỉ đạo các đơn vị tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân… ; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên; Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trong các lĩnh vực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của thị xã đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng, đạt KH năm, tăng  14,17% so với năm 2019; Tổng thu cân đối ngân sách NN trên địa bàn do thị xã quản lý đạt 415,08 tỷ đồng, bằng 156,26% KH năm, tăng 32,05% so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,81%, giảm 0,19% so với năm 2019; văn hóa - xã hội; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống của nhân dân được nâng cao.

Năm 2021, Thị ủy Duy Tiên xác định: tập trung quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh đảm bảo cụ thể, thiết thực, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp; Lãnh đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, phấn đấu hết năm 2021,thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng, đạt KH năm, tăng  12,93% so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%, giảm 0,19% so với năm 2020.

Đ/c Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đ/c Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ thị xã đạt được trong năm 2020, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại và định hướng 07 nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2021; triển khai các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị tốt nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND nhân dân các cấp và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục mở rộng các mô hình hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là các mô hình trong các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố; thực hiện  tốt các chương trình kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác giám sát thường xuyên của các đồng chí cấp ủy phụ trách các cơ quan, đơn vị, địa bàn; tập trung thực hiện tốt 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tăng cương công tác quản lý nhà nước về đất đai, vệ sinh môi trường; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã đảm bảo an toàn tuyệt đội, hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón tết đảm bảo an toàn, vui tươi, đầm ấm; tập trung truyền truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức hội nghị thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, chuẩn bị và tổ chức thành công các lễ hội năm 2021…

Đ/c Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho các cá nhân đạt giải cao trong vòng sơ khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ V

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên đã khen thưởng 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và trao giải cho 12 cá nhân đạt giải cao trong vòng sơ khảo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng lần thứ V năm 2020)

Thị uỷ Duy tiên
 

Các tin khác