Thứ 2 Ngày 04/01/2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, triển khai nhiệm vụ dân vận năm 2021

Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận (CTDV) nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết năm “Dân vận khéo” 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận (CTDV) nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết năm “Dân vận khéo” 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự, chủ trì, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự, chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Theo báo cáo đánh giá nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và năm 2020, công tác dân vận (CTDV) luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... góp phần tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong CTDV. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. CTDV đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các cấp ủy, TCĐ lãnh đạo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong CTDV của các cấp, ngành, địa phương nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp song với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, chúng ta đã dần khắc phục và vượt qua, tự tin bước vào Đại hội XIII của Đảng. Đây chính là sự phát huy được tính ưu việt, đoàn kết của hệ thống chính trị; phát huy, khơi dậy được nội lực, truyền thống của dân tộc. Những thành tựu CTDV trong cả nhiệm kỳ qua, nhất là năm 2020, góp phần vào những thành tựu quan trọng của đất nước. Nhiệm kỳ tới, đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi cần phải thực hiện hiệu quả hơn nữa CTDV, do vậy đề nghị sớm nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về CTDV. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về CTDV theo hướng đổi mới, thiết thực gắn với đời sống nhân dân. Lấy sự tín nhiệm, hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, chất lượng, hiệu quả của bộ máy chính quyền và CBĐV. Làm tốt CTDV chính là góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mọi chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời phải động viên cổ vũ Nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách đảm bảo hiệu quả.

Song song với đó, cần chú trọng CTDV của cơ quan nhà nước, nhất là CTDV chính quyền; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; Giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân gắn với lợi ích của đất nước. Nghiên cứu sửa đổi và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế CTDV của hệ thống chính trị; tiếp tục củng cố phát huy các cơ chế, chương trình, kế hoạch, phối hợp liên ngành để tăng cường trách nhiệm, thống nhất tạo hiệu quả cao nhất. CBĐV phải thực sự tin dân, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân như Bác Hồ đã dạy, phát huy vai trò nêu gương trong cuộc sống, nhất là với cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu tạo chuyển biến thực sự trong việc nắm tình hình nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội một cách khoa học, thực chất để giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; Tập trung giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc của nhân dân, hạn chế đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị: thực hiện CTDV phải thực chất, không “diễn”, phải làm CTDV “từ trong trái tim”. Song song với đó, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động nhân dân sát thực tiễn, có tính thuyết phục cao phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức quần chúng với phương châm hướng về cơ sở, tránh hình thức; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình điển hình về CTDV; bồi dưỡng, đạo tạo đội ngũ cán bộ làm CTDV và các đoàn thể, kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém vi phạm kỷ luật làm CTDV…

Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng ngành dân vận và cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả CTDV trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII, trước mắt là thực hiện tốt CTDV năm 2021 với trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” . 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác