Thứ 2 Ngày 04/01/2021

Thanh Liêm: Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện lần 2

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội thảo lần 2 lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2020. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ - Viện trưởng Viện sử học Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội thảo lần 2 lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2020.  Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ - Viện trưởng Viện sử học Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội thảo

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội thảo lần 1, Ban biên tập đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung vào cuốn lịch sử. Trong hội thảo lần này, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung cuốn lịch sử, đồng thời tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến tính thống nhất của một số dữ liệu đảm bảo tính chính xác, điều chỉnh và thay thế một số địa danh cũng như một số mốc thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện và bổ sung một số kết quả nổi bật của huyện trên nhiều lĩnh vực như: công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển KT-XH, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM, góp phần làm phong phú và tô đậm truyền thống lịch sử vẻ vang của đảng bộ huyện Thanh Liêm giai đoạn 1930-2020. Qua hội thảo nhằm hoàn thiện, tiến tới phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Liêm giai đoạn 1930-2020./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác