Thứ 3 Ngày 09/02/2021

Thanh Liêm: Tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 1/2021.

Huyện ủy Thanh Liêm tham gia hội nghị trực tuyến báo cáo viên mở rộng tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì, trực tiếp truyền đạt tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Huyện ủy Thanh Liêm tham gia hội nghị trực tuyến báo cáo viên mở rộng tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì, trực tiếp truyền đạt tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thanh  Liêm có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, TUV Bí thư HU; đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí TT HU, TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí BTV, BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ban tuyên giáo, các ban, ngành đoàn thể huyện, đại diện Thường trực Đảnh ủy các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị trực tuyến các đại biểu đã được thông qua báo cáo nhanh kết quả Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo cấp trên, đẩy mạnh thông tin, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân qua đó, tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, tiếp tục tuyền truyền đậm nét kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, về nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 1. Cùng với tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của địa phương diễn ra trong thời gian tới./.

                                                                                              Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác