Thứ 3 Ngày 02/03/2021

Thị ủy Duy Tiên: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm đầu năm 2021

Chiều ngày 23/02, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm đầu năm 2021. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 23/02, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị  triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm đầu năm 2021. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thị xã báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã; lãnh đạo phòng Nội vụ báo cáo việc triển khai quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo Công an thị xã và Ban Chỉ huy quân sự thị xã báo cáo tình hình an ninh trật tự, công tác tuyển quân, công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2021, lãnh đạo phòng Kinh tế thị xã báo cáo tình hình sản xuất vụ Đông - Xuân, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Các đại biểu đại diện các địa phương đã thảo luận nêu rõ những kết quả kết quả triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, tình hình phòng chống dịch Covid-19, tình hình tuyển quân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyển quân và quản lý quân nhân sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vận động nhân dận thực hiện tốt “thông điệp 5K” trong phòng chống dịch Covid-19; UBND thị xã cần chỉ đạo giám sát chặt chẽ các trường hợp về địa bàn thị xã từ ngày 16/02 từ các vùng có dịch và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp trốn cách ly, không khai báo hoặc khai báo không trung thực; sớm hoàn thiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, tập trung chỉ đạo sản xuất, gieo cấy lúa Đông Xuân đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; Thực hiện tốt các mô hình trong sản xuất nông nghiệp; Rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới; Tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Mộc Nam; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; Chỉ đạo ngành giáo dục và Đào tạo quản lý học sinh trong tình hình dịch bệnh, chỉ đạo kiểm tra biện pháp chống dịch khu học sinh đi học trở lại phải đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo đúng quy định gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19…
Về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí đề nghị Ủy ban bầu cử các xã, phường thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; Ủy ban kiểm tra Thị ủy phối hợp với Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị, xã phường giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng quy định; Thường trực HĐND chỉ đạo tổng kết HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 trong tháng 3. Công an thị xã cần tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trong bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026….
Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là xây dựng mô hình phát triển đảng viên ở nông thôn, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định./.

Thị uỷ Duy Tiên

Các tin khác