Thứ 2 Ngày 15/03/2021

Thanh Liêm: Thường trực Huyện ủy làm việc tại xã Thanh Phong.

TT HU tổ chức hội nghị làm việc với Đảng ủy xã Thanh Phong về tình hình và kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

TT HU tổ chức hội nghị làm việc với Đảng ủy xã Thanh Phong về tình hình và kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV - Bí thư huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2020, đảng ủy xã Thanh Phong đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, và giành thắng lợi khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt so với KH năm đề ra. Trong đó, điểm nổi bật là xã đã chỉ đạo 12/12 chi bộ tổ chức thành công ĐH chi bộ, và đảng bộ tổ chức thành công ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Các lĩnh vực văn hóa xã hội an sinh xã hội được đảng ủy quan tâm, số lao động được giải quyết việc làm mới là 130 người, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/ năm. Các tiêu chí xây dựng NTM từng bước được nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư, kết cấu hạ tầng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,16%.

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu đóng góp trên các lĩnh vực nông nghiệp, đất đai giải phóng mặt bằng, và công tác bầu cử để Thanh Phong hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 như: thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 53 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,0%; tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được để từng bước xây dựng NTM kiểu mẫu trong những năm tới. Trước mắt đảng ủy đang triển khai và thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó toàn xã có 5600 nhân khẩu, do vậy tổng số đại biểu được giới thiệu sau hiệp thương lần thứ 3 ít nhất còn 40 người, và tổng số đại biểu được bầu là 25 đại biểu, toàn xã có 5 thôn là 5 đơn vị bầu cử. Về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã với cơ cấu đại biểu trẻ tuổi không dưới 15%, đại biểu là nữ 35%, đại biểu người ngoài đảng trên 35%. Xã cũng đã dự kiến quy hoạch nhân sự thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, cơ cấu chức danh trưởng, phó các ban của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Mọi công tác cho cuộc bầu cử được tiến hành theo đúng quy trình, luật định./

Huyện uỷ Thanh Liêm

Các tin khác