Thứ 5 Ngày 29/04/2021

BTV Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021

Sáng ngày 26/4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 26/4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: Quý I/2021 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành (BCH), BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình KT-XH cơ bản ổn định và có bước phát triển khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng, thu ngân sách tăng cao. Lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt kết quả tích cực. Đặc biệt BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; quốc phòng- an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, thực hiện hiệu quả, tập trung là xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo khí thế phấn khởi, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân. Tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư TỈnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quý II/2021.
Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực nghiên cứu, tham mưu nhằm xây dựng, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của BTV Tỉnh ủy; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX… Trước mắt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề sát với tình hình thực tế có những điểm nhấn cụ thể, đột phá; Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng; Đẩy mạnh cải cách hành chính. Mặt khác, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn sắp xếp bộ máy, đồng thời tiếp tục chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận… 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong buổi sáng 26/4, sau khi BTV Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, tổng hợp ý kiến của BTV Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất với đánh giá tình hình, quan điểm, chủ trương xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025 như báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý bổ sung quan điểm, chủ trương xây dựng huyện Kim Bảng theo hướng xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại có bản sắc và phát triển bền vững.

Về nhiệm vụ, giải pháp cần hoàn thành xây dựng quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm nhìn 2050 trong quý II/2021; hoàn thiện quy hoạch các phân khu chức năng. Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Kim Bảng tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính đối với các khu vực dự kiến xây dựng phường, khu nội thị, xã ngoại thị; tiến hành xây dựng quy hoạch phân khu phát triển đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, hình thành bộ máy quản lý đô thị… trong năm 2021. Tập trung xây dựng quy hoạch lập các đề án, đồ án đã có chủ trương của tỉnh và rà soát các dự án… phù hợp với định hướng phát triển và quy hoạch chung đô thị Kim Bảng. Tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, có cơ chế thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực tham gia nghiên cứu, đầu tư các khu du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ chất lượng cao gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát triển nông nghiệp hữu cơ phục vụ phát triển du lịch, phấn đầu đến năm 2025 khu du lịch tâm linh Tam Chúc cơ bản đáp ứng yêu cầu khu du lịch Quốc gia., đến năm 2030 đạt tiêu chí khu du lịch Quốc gia có đóng góp quan trọng cho phát triển KT-XH; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH, thúc đẩy đô thị hóa trên địa bàn huyện, trong đó mở rộng khu công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp sạch, các đô thị có hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, chuyên gia…; thu hút người dân về sinh sống, làm việc.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng cơ chế đặc thù, thu hút các nguồn lực xây dựng đô thị đồng bộ, hiện đại. Đồng thời đánh giá tình hình, ảnh hưởng của việc triển khai thác vật liệu xây dựng, điều chỉnh đối với một số vị trí khai thác khoáng sản sang phát triển du lịch, dịch vụ… phù hợp theo quy hoạch và các kết luận của BTV Tỉnh ủy. Đổi hướng khai thác khoáng sản theo hướng bảo vệ môi trường…Nghiên cứu các giải pháp để triển khai thực hiện, đáp ứng mục tiêu từng giai đoạn phát triển của thị xã, tăng quy mô dân số,… phấn đấu đến hết năm 2030 Kim Bảng cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Các ban xây dựng Đảng, Đảng đoàn HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, Huyện ủy Kim Bảng với chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu, thực hiện tốt chủ trương; Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng, huyện Kim Bảng xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025; giao BTV Huyện ủy Kim Bảng quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện theo đúng chủ trương đề ra.

Cũng trong sáng nay,  BTV Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về một số dự thảo nghị quyết của BTV Tỉnh ủy.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác