Thứ 2 Ngày 14/06/2021

Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều 11/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều 11/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; những tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết do đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày: 5 năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh được tiến hành nghiêm túc; các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy được tăng cường; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, vững mạnh, việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt kết quả tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, toàn diện. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại hội nghị.

Báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị đã làm sáng tỏ thêm những kết quả, kinh nghiệm, cách làm, mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đưa việc học tập, làm theo gương Bác thực sự trở thành định hướng tư tưởng, phong cách, lối sống, thói quen của TCĐ, CBĐV, nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và CBĐV, nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của Đồng bằng Bắc Bộ, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 01 (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện học tập, làm theo Bác, tạo sức lan tỏa, thu hút quần chúng nhân dân như lời Bác căn dặn: “lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để CBĐV, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, điển hình, mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, từ cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị"; phát động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; ổn định, nâng cao đời sống nhân dân; mỗi địa phương, đơn vị cần xây dựng, nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả để ngày càng có nhiều việc làm tốt trong xã hội.

Mặt khác, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, TCĐ theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, “nói đi đôi với làm", "làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện, vấn đề tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Song song với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm và làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ.

Đồng chí  Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thừa quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho đồng chí Phan Thị Nhung, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục.

Đồng chí  Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy và tặng hoa cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Nhân dịp này, 1 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 41 tập thể, 27 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác