Thứ 3 Ngày 15/06/2021

Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX

Tiếp tục chương trình nội dung hội nghị, chiều 14/6, Thường trực Tỉnh ủy nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Về nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí dự kiến nội dung, chương trình do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến tổ chức trong ½ ngày (buổi sáng 2/7). Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua các nội dung: Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; nghe MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri (tiếp thu chung để báo cáo kỳ họp sau); Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX trình tờ trình về việc ban hành nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các ban HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX

Trên cơ sở nhất trí dự kiến nội dung, chương trình do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan chức năng căn cứ quy định, quy chế làm việc chủ động, kịp thời tham mưu, thực hiện đầy đủ trình tự, quy trình, thủ tục có liên quan đến nhân sự, nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng thời gian, quy định. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác