Thứ 6 Ngày 18/06/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22

Sáng 17/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 22.

Sáng 17/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 22.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.  

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, việc tổ chức hai hội nghị này dự kiến tổ chức trong cùng một ngày, bằng hình thức trực tuyến. Thảo luận về nội dung này, cơ bản các ý kiến tại hội nghị đều nhất trí như dự kiến. Về việc tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, một số ý kiến đề xuất nên xem xét điều chỉnh điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; việc khen thưởng nên hướng về cơ sở…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất: tổ chức một hội nghị chung cho cả hai nội dung trên, theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Về nội dung khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, quan điểm tập trung hướng về cơ sở; các tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí khen thưởng theo đúng quy định. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, bổ sung, chốt danh sách khen thưởng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe và thống nhất thông qua các nội dung do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo liên quan đến nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong ½ ngày vào buổi sáng ngày 2/7/2021 tại Hội trường UBND tỉnh.

Các nội dung đề xuất tại kỳ họp này gồm: xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về: kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; về việc ban hành nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021; việc ban hành nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện nội dung bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định. 

Hội nghị cũng nghe và thảo luận, cho ý kiến về báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đề xuất điều chỉnh tập trung vào một số nội dung về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các chương trình, nghị quyết, đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sau điều chỉnh, có 9 nghị quyết, 2 Kết luận, 2 Chương trình. Trong đó, có 5 nghị quyết, 1 chương trình của Tỉnh ủy; 4 nghị quyết, 2 kết luận, 1 chương trình của BTV Tỉnh ủy…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí: đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữ nguyên, chỉ thay đổi một số cụm từ cho phù hợp. Nhất trí điều chỉnh một số nội dung về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng như đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện, bổ sung chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2021 để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Chương trình hành động mới sẽ thay thế Chương trình hành động số 02 đã ban hành…

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cũng trong buổi sáng 17/6, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua việc sửa đổi Quyết định số 634-QĐ/TU ngày 01/10/2018 về tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý; cho ý kiến về việc sửa đổi Quyết định 266-QĐ/TU ngày 28/5/2012 của BTV Tỉnh ủy về quy định bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Quyết định số 690-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của BTV Tỉnh ủy quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Buổi chiều 17/6, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 22./. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác