Thứ 6 Ngày 18/06/2021

Chiều 17/6, BTV Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác

Chiều 17/6, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 22. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV chủ trì hội nghị.

Chiều 17/6, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 22. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.  

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo thực trạng và đề xuất quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch 8 khu công nghiệp với tổng diện tích các KCN phát triển đến năm 2020 là 2.534ha, trong đó tỷ lệ đất công nghiệp 1.781,35ha. Đến nay có 7/8 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích 2.143ha, tỷ lệ lấp đầy 72,39%. Hiện các KCN của tỉnh đều đã có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, thu hút lượng lớn lao động địa phương và lao động từ các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương.

Từ thực tế này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất mở rộng và thành lập mới các KCN tỉnh đến năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp để tận dụng lợi thế, vị trí địa lý, thương hiệu của các KCN và đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đề xuất quy hoạch phát triển các KCN, Khu công nghệ cao đến năm 2025 tăng 18 KCN so với năm 2020; quy mô khoảng 7.334 ha, tăng 4.800ha so với năm 2020; 1 khu công nghệ cao với quy mô diện tích 1.000ha. Cụ thể, giữ nguyên các KCN Đồng Văn I, II, hỗ trợ Đồng Văn III, Hòa Mạc, Châu Sơn; thành lập mới 18 KCN với quy mô 4.700ha; mở rộng KCN  Thái Hà với diện tích 100ha; thành lập khu công nghệ cao Lý Nhân với quy mô 1.000ha.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thảo luận, cho ý kiến về nội dung này, cơ bản các ý kiến nhất trí với chủ trương quy hoạch các KCN, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về: thời gian quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2025 vì cho rằng đây là khoảng thời gian ngắn, vậy có nảy sinh vấn đề gì không? Nên phân kỳ các KCN để thuận lợi cho việc đầu tư và cần tính toán đến việc đảm bảo cách xa khu dân cư, đảm bảo giao thông cũng như vệ sinh môi trường; cân nhắc số lượng các KCN thành lập mới…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cho chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất lập quy hoạch trình xin ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ 1 khu công nghệ cao quy mô diện tích 1.000 ha; diện tích của 18 KCN giai đoạn 2021-2026 tại địa bàn các huyện, thị xã là 4.800 ha. Lưu ý tất cả các KCN, khu công nghệ cao đều phải bố trí diện tích để xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định tại nghị định số 49 ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan báo cáo các bộ ngành Trung ương để trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 2/7/2021. Đồng thời tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cũng trong chương trình làm việc chiều 17/6, BTV Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận về dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Về dự thảo nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh, việc ban hành nghị quyết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý thu, chi ngân sách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu tỉnh sớm tự cân dối thu, chi ngân sách. Với quan điểm chỉ đạo cũng như mục tiêu là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạocủa các cấp ủy đảng; đổi mới cơ chế quản lý tài chính ngân sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phấn đấu đến năm 2025 đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách địa phương, dự thảo nghị quyết đã xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

Về dự thảo nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, việc ban hành nghị quyết cũng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế tronng công tác GPMB, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự thảo nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cũng như 10 nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Thảo luận cho ý kiến về hai dự thảo nghị quyết, hội nghị cơ bản nhất trí như dự thảo, đồng thời bổ sung thêm một số ý kiến về việc chỉnh sửa câu từ, bố cục, đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ cũng như đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện; nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn trong lãnh đạo thực hiện…

Về nội dung này, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết để tiếp tục trình, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới… 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác