Thứ 4 Ngày 30/06/2021

BTV Tỉnh ủy thảo luận kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Tỉnh ủy và cho ý kiến về dự thảo các nghị quyết của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh

Ngày 29/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 23 thảo luận kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Tỉnh ủy; cho ý kiến về dự thảo các nghị quyết, quyết định của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung khác.

Ngày 29/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 23 thảo luận kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Tỉnh ủy; cho ý kiến về dự thảo các nghị quyết, quyết định của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung khác.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong chương trình làm việc buổi sáng , các đại biểu đã nghe đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021- 2025; dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

Cũng trong buổi sáng, đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh.

Theo đó, dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021 tổ chức trong 1,5 ngày (trong khoảng thời gian từ 14-16/7/2021). Kỳ họp sẽ nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, an ninh trật tự, quốc phòng địa phương, thi hành án dân sự, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nghe các báo cáo của HĐND tỉnh thuộc các lĩnh vực….; Dự kiến các tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh (khóa XIX) trình; Thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Tỉnh ủy.

Thảo luận về các dự thảo nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, đại biểu dự hội nghị cho rằng nghị quyết đã nêu rõ được tình hình và nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và việc tổ chức thực hiện. Các đại biểu cũng phát biểu  ý kiến cụ thể về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; thống nhất với đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Tỉnh ủy. Trong đó, nhấn mạnh đề xuất các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự giám sát của HĐND và vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách; chú trọng công tác quản lý, có giải pháp cụ thể trong nuôi dưỡng nguồn thu; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong các lĩnh vực; đặc biệt là coi trọng công tác tuyên truyền trong triển khai, thực hiện các nghị quyết gắn với công tác phòng, chống bệnh dịch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV nhấn mạnh về sự cần thiết, tầm quan trọng việc ban hành các nghị quyết; yêu cầu các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, căn cứ tình hình cụ thể địa phương nghiên cứu, tham mưu nhằm hoàn thiện, triển khai thực hiện tốt các dự thảo nghị quyết, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh đến một số giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả dự thảo nghị quyết của BTV Tỉnh ủy như: tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác GPMB; chú trọng công tác quản lý trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên môi trường… Mặt khác, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành, địa phương trong thực hiện các nghị quyết. 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thống nhất, bổ sung về các vấn đề do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày và các nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Ban Chấp hành (BCH), BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; quốc phòng- an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, thực hiện hiệu quả.

Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm cần tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết, chương trình, đề án đảm bảo sát với tình hình thực tế,  đúng tiến độ, có giải pháp cụ thể đảm bảo nghị quyết, đề án… được triển khai có hiệu quả; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tiếp tục chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận…, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh gắn chặt với nhiệm vụ phát triển KT-XH; tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính phục vụ các công trình, dự án đầu tư, làm tốt công tác GPMB, xây dựng nhà ở xã hội, thu hút lao động; tập trung quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh- quốc phòng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… 

Buổi chiều, BTV Tỉnh ủy tiếp tục làm việc. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác